Senaste publikationer

Widening Without Falling Apart: Germany’s EU Enlargement Policy

Vilken syn har Tyskland på EU:s utvidgning? Det är ämnet för denna Europapolitiska analys av Theresia Töglhofer (German Council on Foreign Relations). Analysen visar att omvärldsläget har förflyttat de tyska positionerna: intern reform och konsolidering prioriteras fortfarande men en utvidgning anses nu avgörande för EU. (2024:13epa)

Gränsöverskridande organiserad brottslighet i EU

Den gränsöverskridande organiserade brottsligheten är ett stort problem i många av EU:s medlemsstater. I denna rapport gör nationalekonomen Monika Hjeds Löfmark en genomgång av drivkrafterna bakom denna typ av kriminalitet och beskriver de åtgärder som EU vidtagit för att stävja den. (2024:3)

EU:s nya finanspolitiska ramverk: tredje gången gillt?

EU:s finanspolitiska ramverk inrättades samtidigt med euron och har sedan dess kritiserats för att skapa en rad problem. I denna analys undersöker Jonas Eriksson, utredare i nationalekonomi vid Sieps, om den senaste reformen av ramverket innebär en förbättring och huruvida omdiskuterade problem får en lösning. (2024:15epa)

Kan EU tvinga ut en medlemsstat?

Medlemsstater som inte längre är fungerande demokratier – är det möjligt att utesluta dem ur EU? Frågan har diskuterats under en längre tid av forskare och ställs allt oftare på politisk nivå. I detta perspektiv diskuterar Anna Södersten, forskare i juridik vid Sieps, rättsliga möjligheter och ställer dem mot politiska överväganden. (Maj 2024)

Motvind eller medvind för klimatet efter EU-valet?

EU:s ”gröna giv” har under den gångna mandatperioden lett till många nya beslut som det nu är dags att genomföra. Mats Engström, analytiker med fokus på miljöpolitik och senior rådgivare vid Sieps, sammanfattar vad som talar för och emot ett fortsatt högt tempo i EU:s klimatpolitik. (Maj 2024)

Restoring the Borderless Schengen Area: Mission Impossible?

Sedan 2015 har antalet gränskontroller ökat inom Schengenområdet. EU-kommissionen har därför tagit initiativ till att ”rädda Schengen”. Den överenskommelse som nu ligger på bordet lär dock inte återställa det gränsfria området fullt ut, enligt Steve Peers, expert på EU-rätt. (2024:12epa)

Sieps i media

TT: Expert: Nyval del av Macrons kalkyl

TT har intervjuat Sieps direktör Göran von Sydow angående det kommande valet i Frankrike. Artikeln har publicerats av bland andra Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Göteborgs-Posten. (18 juni)

Fit for 35 Forum

Sieps forum där experter från forskning, politik och tankesmedjor presenterar sina tankar om utvidgning och reformering av EU i korta texter.

Enlargement will only succeed if the EU embraces more flexibility

Maj 2024 Schwarzer Daniela

EU har återupptäckt utvidgningspolitiken som det mest effektiva verktyget för att uppnå stabilitet i unionens grannskap. Men för att utvidgningen ska bli en framgång krävs att EU anammar mer flexibilitet, såväl när det gäller sättet att integrera nya medlemmar som när det gäller unionens funktionssätt. Samtidigt måste legitimiteten stärkas och EU:s grundläggande principer skyddas mer kraftfullt. Det skriver professor Daniela Schwarzer. (15 maj)

Gradual EU integration: limits to an à la carte approach

April 2024 Blockmans Steven

Gradvis integration av kandidatländer kan hjälpa dem att göra snabbare framsteg på vägen mot EU-medlemskap inom vissa sektorer, något som också gagnar EU. Steven Blockmans argumenterar dock för att den typen av framsteg bör vara helt införlivade i de formella medlemskapsförhandlingarna och sättas i relation till övergripande reformer inom rättsstaten och den offentliga förvaltningen. (24 april)

Vill du få Sieps utskick?

Vi skickar inbjudningar till seminarier, information om nya publikationer samt temautskick i aktuella frågor. Vi behandlar din e-post enligt vår integritetspolicy.

Tema: Utvidgning

Utvidgningsfrågan har blivit aktuell på nytt - och därmed frågan om EU behöver förändras för att kunna växa. På den här sidan hittar du Sieps evenemang och publikationer på temat utvidgning. (Maj 2024)

Hur kan det svenska EU-ordförandeskapet sammanfattas?

I en kortfattad rapport summerar Louise Bengtsson och Jakob Lewander, forskare respektive utredare vid Sieps, intrycken från Sveriges sex månader som ordförande i EU:s ministerråd. Rapporten är skriven för EPIN, ett nätverk för tankesmedjor med fokus på EU-frågor. (Augusti 2023)