Förslag till ett arbetsliv i förändring

Sieps har valt att bedöma huruvida författningsförslaget i utredningen är förenligt med EU-rätten och konstaterar att så är fallet.