En översyn av överskottsmålet (SOU 2016:67)

Sieps finner inte att kommitténs förslag strider mot EU:s regelverk och har inga övriga synpunkter på innehållet.