EU på hemmaplan, SOU 2016:10

Sieps välkomnar utredningen som har gjort en gedigen kartläggning över kunskapsläget om EU och Sieps stödjer flera av utredningens förslag till förbättringar. Sieps har valt att i huvudsak kommenterarområden och förslag som faller inom ramen för myndighetens uppdrag samt de förslag som direkt berör Sieps.