Mediegrundlagskommitténs betänkande Ändrade mediegrundlagar

Sieps har fokuserat på att identifiera och undersöka olika ställningstaganden som utredningen har gjort i frågor som rör EU. Av dessa frågor väljer Sieps att göra en rättslig analys av regleringen av internationellt rättsligt bistånd samt EU:s krav på produktinformation.