Utstationering, Ds 2016:6

Sieps välkomnar att en ytterligare översyn görs av de svenska bestämmelserna som genomför utstationeringsdirektivet och tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet. Sieps har inga invändningar mot huvuddelen av de förslag som presenteras men vill ändå göra några iakttagelser.