En gränsöverskridande mediepolitik – För upplysning, engagemang och ansvar

Sieps välkomnar regeringens tillsatta utredning om presstödets effekter i ett samhälle som genomgår stora tekniska förändringar. Sieps tar sin utgångspunkt i förslagets konsekvenser för Sveriges medlemskap i EU med betoning på de EU-rättsliga frågorna.