Europeiska kommissionens förslag till revidering av direktivet om unionsmedborgares rösträtt och valbarhet vid kommunala val

Svenska Institutet för Europapolitiska studier (Sieps) har via Justitiedepartementet blivit ombedda att ge synpunkter på Europeiska kommissionens förslag till revidering av rådets direktiv 94/80/EG av den 19 december 1994 om fastställande av närmare bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid kommunala val för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare.