SOU 2021:97: En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker

Sieps anser att Sverige på motsvarande sätt som Finland bör kunna ha ett tillståndssystem för gårdsförsäljning vid sidan av detaljhandelsmonopolet och att det svenska systemet kan vara annorlunda utformat än det finländska. Utredningens förslag innebär en kraftfull begränsning av gårdsförsäljning som försäljningskanal, vilket visar att syftet är att stärka besöksnäringen, dvs. det är besöket på tillverkningsstället som står i centrum. Förslaget innebär också att det alkoholpolitiska regelverket iakttas i fråga om gårdsförsäljning, vilket gör att den hälsopolitiska grunden för Sveriges detaljhandelsmonopol för alkoholdrycker inte äventyras. Sieps har därför inga invändningar mot förslaget