Europaparlamentets lagstiftningsresolution med förslag till rådets förordning om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet

Europaparlamentets lagstiftningsresolution med förslag till rådets förordning om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet och om upphävande av rådets beslut (76/787/EKSG, EEG, Euratom) och den akt om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet som utgör en bilaga till det beslutet

Sieps välkomnar regeringens initiativ att skicka Europaparlamentets lagstiftningsresolution på tidig remiss, då tidig utredning av planerade lagförslag ökar Sveriges möjligheter att påverka innehållet i lagstiftningen. I detta fall har riksdagen inkommit med ett motiverat yttrande – vilket tyder på att de ändringar som föreslås har betydelse för svenska politiska företrädare.

Ta del av Sieps yttrande i sin helhet genom att ladda ner dokumentet här.