Förslag: Revidering av Statens Tjänstereseförsäkring och Reseförsäkring

Förslag: Revidering av Statens Tjänstereseförsäkring och Reseförsäkring
Svenska institutet för europapolitiska studier har inga synpunkter på det remitterade förslaget.
I detta ärende har Göran von Sydow beslutat. Eléonore Dupis Hellström har varit föredragande.

Ladda ned remissvaret i sin helhet.