Yttrande: Likvärdiga krav på mål och riktlinjer för alla utförare av kommunal verksamhet

Svenska Institutet för Europapolitiska studier (Sieps) har av Finansdepartementet blivit ombedd att ge synpunkter på Promemorian Likvärdiga krav på mål och riktlinjer för alla utförare av kommunal verksamhet.