Remiss angående förslag till förordning om netto-nollindustrin – Net Zero Industry Act

Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) har anmodats att yttra sig över rubricerat ärende. Sieps konstaterar till att börja med att det generellt finns mycket goda skäl att accelerera ansträngningarna att minska utsläppen från industrisektorn. De effekter som EU-samarbetet genererar, inte minst genom inre marknaden och unionens industripolitik, gör unionen till en central aktör i klimatomställningen.

Ladda ner yttrandet i sin helhet här.