Remiss: Europeiska kommissionens förslag till förordning om stöd för ammunitionsproduktion

Remiss: Europeiska kommissionens förslag till förordning om stöd för ammunitionsproduktion (ASAP) KOM (2023) 237

 

Sieps har, med snäv tidsram, ombetts yttra sig över kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådets förordning om inrättande av en akt till stöd för ammunitionstillverkning.