Stärkt konstitutionell beredskap

Sieps tillstyrker alla utredningens delförslag. De tar alla sin utgångspunkt i vetenskapligt vedertagna principer för hur beslut ska fattas i krig och i allvarliga kriser, nämligen med den huvudsakliga utgångspunkten att lagarna redan ska finnas på plats - med endast begränsade möjligheter till delegation till den exekutiva makten, som dock begränsas i tid och är under fortsatt kontroll av parlamentet.