Att förbättra den inre marknaden

Sieps välkomnar Europeiska kommissionens fortsatta strävan att fördjupa den inre marknaden och förbättra dess funktionssätt.