Avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete inom högskoleutbildning