Ett ändamålsenligt skydd för den svenska tryck- och yttrandefriheten, SOU 2020:45

Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) har anmodats att yttra sig över rubricerat ärende. Sieps yttrande begränsas till de delar som rör utredningens övergripande bedömningar om den föreslagna regleringens förhållande till EU-rätten.