Europeiska kommissionens utkast till meddelande om statligt stöd för filmer och andra audiovisuella verk. Remiss Ku2012/734/MFI Kulturdepartementet