Godkännande av ett irländskt protokoll som ska fogas till EU-fördraget och EUF-fördraget (Ds 2012:48)