Promemoria genomförandet av mobilitetspaketet

Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) har anmodats att yttra sig över rubricerat ärende. Sieps har inga synpunkter på det remitterade förslaget.