Yttrande angående Grundpension (SOU 2019:53)

Sieps välkomnar att regeringen har tillsatt en utredning med uppdraget att göra en grundlig översyn av regelverket med den svenska garantipensionen, med anledning av konsekvenserna av EU-domstolens avgörande från 2017. Sieps vill också understryka vikten av att kommittédirektiven har gjort det möjligt för utredaren att förhålla sig öppet till frågeställningen för att på så sätt åstadkomma en hållbar och långsiktig reglering. Det är synnerligen viktigt med förutsägbarhet för pensionärer som har begränsat med möjligheter att göra någonting åt sin ekonomiska situation vid minskade inkomster. Även för pensionssparare är förutsebarhet viktigt för att bibehålla förtroendet för pensionssystemet.