En konstitution för Europa? Reflektioner (2004:3-7)

Författare: Zetterquist Ola, Nergelius Joakim, Mörth Ulrika, Larsson Torbjörn, Bull Thomas

Samlingsvolymen "En konstitution för Europa? Reflektioner" innehåller fem studier skrivna av svenska forskare. Dessa har getts fritt utrymme att diskutera EU:s fördrag om upprättande av en konstitution för Europa och fokusera på aspekter de själva bedömer som mest intressanta.

Även om det sätt på vilka författarna gripit sig an uppgiften skiljer sig åt och slutsatserna varierar är resultatet en sammanhängande serie av ömsesidigt kompletterande studier av maktbalans och demokrati i EU.

Rapporten presenterades vid seminariet En konstitution för Europa? Reflektioner och ingår i forskningsprojektet En konstitution för Europa?