Is the Commission the Small Member States Best Friend? (2005:9)

Författare: Nicolaïdis Kalypso, Magnette Paul, Bunse Simone

Traditionellt har de stora staterna föredragit rådet och de små staterna kommissionen som de institutioner genom vilka de mest effektivt kan utöva sin makt. Utvecklingen under senare år får dock vissa bedömare att börja ifrågasätta detta traditionella synsätt. I den här rapporten undersöker forskarna Simone Bunse, Paul Magnette och Kalypso Nicolaïdis små medlemsstaters förhållande till kommissionen. (2005:9)

Rapporten undersöker fyra små medlemsstaters (Belgien, Grekland, Finland och Ungern) förhållande till kommissionen och drar slutsatsen att kommissionen har spelat en viktig roll för små medlemsstater på ett mer övergripande plan, men att små medlemsstater i specifika lagstiftningsprocesser inte får något skydd från kommissionen utan måste på egen hand försvara sina intressen.

Rapporten presenterades vid seminariet "Är kommissionen de små medlemsstaternas bästa vän?" och ingår i forskningsprojektet Små medlemsstater och kommissionen.