Styrning och makt: EU:s utvärdering av Rumänien (2007:2u)

Författare: Nilsson Irene

Rumänien blev medlem i EU 2007. Processen fram till fullt medlemskap är en stor prövning för ett ansökarland.

EU ställer upp ett stort antal villkor för medlemskap och utvärderar kandidatlandet utifrån en rad kriterier. Denna rapport tar sin utgångspunkt i maktbegreppet och undersöker hur EU använder sin makt samt analyserar i detta perspektiv processen fram till medlemskap.

Av denna fallstudie kan man dra slutsatser av mer generell natur när det gäller EU:s maktutövning i utvidgningsprocesserna, särskilt när det gäller EU:s användning av så kallad ’mjuk makt’.

Utredningen ingår i forskningsprojektet EU:s nya gränser: möjligheter och utmaningar och presenterades vid seminariet Rumänien - från östblock till EU.