EU Energy Policy in a Supply-constrained World (2008:11epa)

Författare: van der Linde Coby, de Jong Jaques

Energisäkerhetsområdet har hamnat högt upp på EU:s agenda både inom ramen för energi- respektive säkerhetspolitiken. Utvecklingen medför att medlemsstaterna måste överväga hur och i vilken omfattning energipolitiken bör ingå i ett mer generellt förhållningssätt inom området.

Diskussionen rör huruvida det är möjligt att komma överens om vad som behöver undvikas och vinsterna med detta. Frågan om ”en krismekanism” för olika energikällor tas också upp.

Analysen presenterades vid seminariet Politiseringen av energisäkerhetsfrågan och ingår i forskningsprojektet: Energi- mot en gemensam (grön) energipolitik.