Immigrants from the New Member States and the Swedish Welfare State (2008:9)

Författare: Wadensjö Eskil, Gerdes Christer

Rapporten analyserar arbetskraftsinvandringen från de nya EU-länderna till Sverige. Invandringen från EU-länderna är förhållandevis liten jämfört med den totala invandringen till Sverige.

De flesta av invandrarna från de tio nya medlemsländerna kommer från Polen. Fram till 2005 var kvinnorna i majoritet av invandrarna. Männens andel har gradvis ökat och från och med 2006 kommer det fler män än kvinnor. De EU10-invandrare som har arbete klarar sig väl på svensk arbetsmarknad. De nya invandrarna får endast i liten utsträckning stöd från olika slags inkomstöverföringar. De nya invandrarna är överrepresenterade inom jordbruk och byggnadsverksamhet.

Rapporten presenterades vid seminariet Invandringen från de nya EU-länderna och den svenska välfärdsstaten och ingår i forskningsprojektet Interna och externa dimensioner av en gemensam asyl- och invandringspolitik.