The EU as a Global Actor in the South (2008:8)

Författare: Stålgren Patrik, Söderbaum Fredrik, Hettne Björn

Rapporten summerar forskningsresultat från ett Sieps-projekt om EU som aktör inom området global utveckling. Den behandlar tre centrala politikområden inom utvecklingspolitiken: internationell handel, internationellt utvecklingssamarbete och det säkerhetspolitiska området.

Analysen fokuserar på den förda politikens samstämmighet och syftar till att identifiera en modell för utvecklingspolitiken som har störst möj- lighet att skapa en bättre världsordning.

Rapporten presenterades vid seminariet Sverige, EU och den globala utvecklingspolitiken och ingår i forskningsprojektet EU:s nya gränser: möjligheter och utmaningar.