The Future of the Common European Asylum System (2008:1epa)

Författare: Thilemann Eiko

Författaren analyserar dels utvecklingen av EU:s gemensamma asylsystem, dels de olika modeller som diskuteras för att dela på ansvaret för de flyktingar som söker sig till EU.

Slutsatsen är att de modeller som diskuteras idag sannolikt inte kommer att leda till en rättvis fördelning av ansvar och han föreslår en modell där även förebyggande insatser på flyktingområdet tas med i beräkningen.

Analysen ingår i forskningsprojektet Interna och externa dimensioner av en gemensam asyl- och invandringspolitik.