Climate Change and Energy Security in Europe: Policy Integration and its Limits

Författare: Pallemaerts Marc, Chiavari Joanna, Adelle Camilla

Genom att bättre förstå samspelet mellan klimatförändringar och förbättrad energisäkerhet kan man sluta sig till hur dessa två områden skulle kunna samverka.

Denna rapport fokuserar på att identifiera möjliga synergier och målkonflikter mellan de lagstiftningspaket som syftar till att både motverka negativa klimatförändringar och förbättra energisäkerheten. Författarna analyserar i hur hög grad EU integrerar de två områdena.

Med tanke på att EU är klimatpolitiskt världsledande är det viktigt att inte bara fortsätta den framgångsrika politiken på båda dessa områden, utan även att ta ytterligare steg för att bättre integrera dem.

Rapporten presenterades vid seminariet Climate Change and Energy Security in the EU: Possible Synergies? och ingår i forskningsprojektet Energi - mot en gemensam (grön) energipolitik?