Fiscal Federalism, Subsidiarity and the EU Budget Review

Författare: Begg Iain

Det råder stor enighet om att EU:s budget är omodern och att den behöver reformeras. Budgetens funktion som ekonomiskt styrmedel skiljer sig på avgörande sätt från hur statsbudgeten normalt fungerar i nationalstater, skriver författaren Iain Begg. (2009:1)

EU:s pågående budgetöversyn skapar fundamentala frågor om vad EU är och bör göra. Budgetöversynen syftar till att skapa en budget som är bättre anpassad att möta framtida utmaningar.

Rapporten ger ett viktigt bidrag till diskussionen om hur finansiella resurser bör fördelas mellan olika nivåer i EU.

Rapporten presenterades vid seminariet EU Budget Reform - Insights from Theory och ingår i forskningsprojektet EU:s budget.