Out in the Cold? Flexible Integration and the Political Status of Euro-Outsiders (2009:13epa)

Författare: Naurin Daniel, Lindahl Rutger

Denna Europapolitiska analys testar den vanligt förekommande föreställningen om att flexibel integration får kraftigt förhöjda politiska kostnader som konsekvens för de länder som väljer att ställa sig utanför vissa samarbetsområden.

Undersökningen visar att nätverkskapitalet som länder utanför Euro-samarbetet har är överraskande högt. Den etablerade hypotesen om fripassagerare inom integrationsprocessen får därmed mindre stöd.

Analysen ingår i forskningsprojektet Den ekonomiska och monetära unionen.