The 2009 Swedish EU Presidency: The Setting, Priorities and Roles

Författare: von Sydow Göran, Langdal Fredrik

Den finansiella och ekonomiska krisen, den konstitutionella och institutionella osäkerheten samt kampen mot klimatförändringarna är frågor som kommer att dominera det svenska ordförandeskapet. (2009:7epa)

Denna Europapolitiska analys belyser den europeiska och globala kontexten, det roterande ordförandeskapets roller och uppgifter samt regeringens prioriteringar som ordförande i EU.

Denna analys ingår i forskningsprojektet Det roterande ordförandeskapet.