The Eastern Partnership: Time for an Eastern Policy of the EU?

Författare: Michalski Anna

Det östliga partnerskapet lanserades i maj 2009 som ett förstärkt samarbete mellan EU och sex länder i Östeuropa och södra Kaukasus. Det övergripande syftet med partnerskapet är att säkerställa stabilitet och välstånd i en region som kännetecknas av låg grad av ekonomiska och demokratiska reformer samt etnisk spänning och väpnande konflikter.

EU försöker erbjuda närmre relationer i form av ett fördjupande samarbete inom handel och gemensamma regelverk medan utrikes- och säkerhetspolitiskt samarbete förblir relativt underutvecklat samarbetsområde. Kommer EU:s politik vara tillräckligt gedigen för att nå ett konstruktivt samarbete med de sex länderna och deras stora granne i öst?

Analysen ingår i forskningsprojektet EU som global aktör och presenterades vid seminariet The Eastern Partnership: an appraisal at the end of the Swedish Presidency.