The Impact of the Euro on International Trade and Investment

Författare: Flam Harry

Den gemensamma valutan, euron, och den gemensamma penningpolitiken infördes i EU 1999 för att förstärka den inre marknaden, under parollen ”One Market, One Money”. En förhoppning var att den gemensamma valutan skulle skapa mer handel och investeringar mellan de länder som anslöt sig till den Europeiska valutaunionen.

I rapporten The Impact of the Euro on International Trade and Investment: A survey of Theory and Empirical Evidence, gör professor Harry Flam en utvärdering av de studier som har skattat effekten av euron på handel och direktinvesteringar i EU. Flam drar slutsatsen att handeln mellan euroländerna har ökat med 10 till 30 %, sannolikt på grund av att den nominella växelkursosäkerheten har eliminerats helt och hållet. Det är även sannolikt att euron har haft en positiv effekt på direktinvesteringar mellan euroländerna och även på direktinvesteringar från utanförstående länder även om denna slutsats är mer osäker.

Rapporten ingår i forskningsprojektet Den ekonomiska och monetära unionen.