The Swedish Presidency: European Perspectives

Författare: von Sydow Göran, Langdal Fredrik

I syfte att förstå hur det svenska ordförandeskapet uppfattats runt om i EU har Sieps bjudit in ett antal europeiska experter att skriva varsin analys om hur ordförandeskapet har lyckats i förhållande till förväntningar och ambitioner. Texterna täcker utvecklingen fram till och med november månad. (2009:3op)

Fredrik Langdal och Göran von Sydow, verksamma vid Sieps, har redigerat publikationen samt skrivit en sammanfattande introduktion. Volymen The Swedish Presidency: European Perspectives är en del av Sieps kontinuerliga bevakning av det roterande ordförandeskapet.

Bidragen i volymen uppmärksammar bland annat hanteringen av Lissabonfördraget, lösningarna på de institutionella frågorna samt pekar på den avgörande betydelse som utfallet av klimatförhandlingarna i Köpenhamn kommer att ha för ordförandeskapets eftermäle.

Rapporten ingår i forskningsprojektet Det roterande ordförandeskapet.