What to Expect in the 2009-14 European Parliament: Return of the Grand Coalition?

Författare: Hix Simon

Utfallet i Europaparlamentsvalet leder till oklara majoritetsförhållanden. Under parlamentets första sammankomst i juli slöts viktiga uppgörelser mellan de tre stora partigrupperna om fördelningen av centrala poster vilket var tecken på en återgång till en "grand coalition".

Den ledande forskaren Simon Hix analyserar utfallet i valet, sammansättningen av parlamentet och bedömer vilken typ av samarbetsmönster som kommer att känneteckna det nyvalda parlamentet.

Analysen ingår i forskningsprojektet Representation, delegation och demokrati.