Immigration Policy for Circular Migration

Författare: Lundborg Per

Cirkulär migration är ett centralt begrepp när det gäller EU:s framtida migrationspolitik, vars huvudtanke är att arbetskraftens rörlighet ska gynna såväl ursprungslandets som mottagarlandets ekonomi.

I denna Sieps-rapport undersöker författaren den relevanta litteraturen och diskuterar problem som kan uppstå i samband med att en rörelsefrämjande migrationspolitik utformas. Rapporten har tidigare presenterats i svensk version.

Rapporten ingår i forskningsprojektet Interna och externa dimensioner av en gemensam asyl- och invandringspolitik och presenterades vid seminariet Immigration Policy for Circular Migration.