Papperslös, laglös rättslös? Papperslösa migranters rättsliga ställning

Författare: Tjernberg Mats, Noll Gregor, Inghammar Andreas, Gunneflo Markus, Alexander Shannon

Föreställningen att papperslösa står utanför lagen är felaktig. Det är en av de slutsatser som redovisas i en ny Europapolitisk analys, med bidrag från sex forskare vid Lunds universitet.

Deras forskning visar att lagen i högsta grad är avgörande för de papperslösas situation och att det i vissa fall är just lagen som ser till att de papperslösa står utan rättigheter.

Analysen ingår i forskningsprojektet Interna och externa dimensioner av en gemensam asyl- och invandringspolitik och presenterades vid seminariet Papperslös, laglös, rättslös?