The Creeping Nationalisation of the EU Enlargement Policy

Författare: Hillion Christophe

Utvidgningen har ofta kallats "EU:s största framgång" och den har otvivelaktigt varit ett av unionens mest betydelsefulla åtaganden de senaste decennierna.

Men uppdagade brister när det gäller hur frågan hanteras och en ökad tveksamhet till fortsatt utvidgning, har medfört att medlemsstaterna har stärkt sitt grepp om processen. I en ny rapport undersöker författaren betydelsen av detta för EU:s fortsatta utvidgning.

Rapporten ingår i forskningsprojektet EU:s utvidgningsproblematik och presenterades vid seminariet The Creeping Nationalisation of the EU Enlargement Policy.

Nedan finns två kommentarer på rapporten skrivna av Marise Cremona, professor i Europarätt, European University Institute, Florence och Alan Mayhew, professor vid University of Sussex, särskild rådgivare till EU-kommissionen och rådgivare till Polens och Ukrainas regeringar.