Europe Unplugged: Progress, potential and limitations of EU external policy three years post-Lisbon

Författare: Van Vooren Bart

Energifrågan har alltid haft stor betydelse för den europeiska integrationen. Men EU:s gemensamma energipolitik – i synnerhet dess utrikespolitiska dimension – är av relativt sent datum.

Växande energibehov och nödvändigheten att i en föränderlig geopolitisk kontext säkra tillgången på energi kan förklara denna sena utveckling. Utan tvekan har dock Lissabonfördraget gett Europeiska unionen uttrycklig kompetens på området.

I den här rapporten diskuterar författaren Lissabonfördragets betydelse när det gäller att stärka EU:s förmåga att utveckla en internationell energipolitik.

Publikationen ingår i Sieps forskningsprojekt EU:s utrikespolitiska kapacitet under Lissabonfördraget.