The External Dimension of the EU´s Area of Freedom, Security and Justice

Författare: Monar Jörg

Det som i EU kallas ”ett område med frihet, säkerhet och rättvisa” ses oftast som ett politikområde som bara omfattar unionen men det har också en viktig internationell dimension. Efter flera initiativ från Europeiska rådet har EU blivit en global kraft inom områden som migration, kampen mot terrorism och organiserad brottslighet.

Det ligger i linje med Lissabonfördragets målsättning att EU ska öka sin förmåga att agera på den internationella arenan, i synnerhet med tonvikt på olika aspekter av ”ett område med frihet, säkerhet och rättvisa”.

I den här rapporten diskuteras vad det nya fördraget har inneburit för den internationella dimensionen av ”ett område med frihet, säkerhet och rättvisa”. Den ingår i forskningsprojektet EU :s utrikespolitiska kapacitet under Lissabonfördraget och presenterades vid seminariet The External Dimension of the EU´s Area of Freedom, Security and Justice.