Immigration to Sweden from the New EU Member States

Författare: Gerdes Christer, Wadensjö Eskil

Före utgången av 2013 måste alla kvarvarande restriktioner för den fria rörligheten för personer från Bulgarien och Rumänien vara avskaffade. Det har i flera EU-länder lett till en förnyad oro för ”social turism”.

I den här rapporten granskar författarna erfarenheterna i Sverige, där man valde att inte införa övergångsregler i samband med utvidgningen av EU 2004 och 2007. Med stöd av ett omfattande statistiskt underlag konstaterar de att utvidgningen ledde till en viss ökning av arbetskraftsinvandring från de nya medlemsländerna i Central- och Östeuropa. Däremot finner de inga tecken på att det skulle ha medfört en oproportionellt hög belastning av det svenska bidragssystemet.

Publikationen ingår i Sieps forskningsprojekt Interna och externa dimensioner av asyl och invandring.