The Future of the Schengen System

Författare: Peers Steve

Schengensamarbetet är ett av de främsta uttrycken för den europeiska integrationen. Det innebär att gränserna mellan medlemsländerna kan passeras utan kontroll, vilket i sin tur kräver ett stort mått av harmonisering och bygger på förtroende länderna emellan. Det skriver författaren till denna rapport, professor Steve Peers. (2013:6)

Vid några tillfällen har det förtroendet dock utmanats av att enskilda medlemsländer har återinfört inre gränskontroller. Schengensamarbetet har därför genomgått en översyn och 2013 kom EU:s institutioner överens om nya regler. I den här rapporten diskuterar författaren, professor Steve Peers, det nya regelverket och vad det innebär för den fria rörligheten i EU.

Publikationen ingår i Sieps forskningsprojekt Interna och externa dimensioner av asyl och invandring.