Why the 2014 European Elections Matter: Ten Key Votes in the 2009-2013 European Parliament

Författare: Hix Simon

Europaparlamentsvalen i maj 2014 kommer att vara de hittills viktigaste. Med den ökade makt som Lissabonfördraget har gett parlamentet kommer den nya majoriteten att fatta beslut om allt från reglering av den gemensamma marknaden till den fria rörligheten för personer, internationella handelsavtal, reformering av den gemensamma jordbrukspolitiken, koldioxidskatter och så vidare.

Det kommer också att bli det första tillfället som den nya majoriteten formellt ”väljer” ordförande i EU-kommissionen.

I den här analysen granskar Simon Hix, ledande forskare inom europeisk politik, hur den politiska sammansättningen i det nuvarande parlamentet har bidragit till att forma EU-politiken och hur politiska koalitionsbildningar har varierat allt efter politikområden. Författaren uppmärksammar också hur den politiska sammansättningen i parlamentet och de olika koalitionerna är avgörande för besluten i många avgörande frågor.

Publikationen ingår i Sieps forskningsprojekt EU:s politiska system.