Between a rock and a hard place: the future of EU treaty revisions

Författare: Closa Carlos

Den ekonomiska krisen i Europa har väckt nytt liv i frågan om framtida fördragsändringar. Kravet på enhällighet har dock visat sig vara ett hinder för en snabb lösning på de problem krisen har blottlagt.

En majoritet av EU:s medlemsländer har därför visat sig beredda att frångå det vanliga tillvägagångssättet och i stället besluta om nödvändiga reformer inom ramen för mellanstatliga avtal. I den här analysen diskuterar Carlos Closa förutsättningarna för framtida fördragsändringar. Med allt annat än perfekta lösningar tillgängliga – och förslagen till alternativ långsökta – kan de nuvarande kraven på fördragsändring tills vidare komma att förbli obesvarade.

Publikationen ingår i Sieps forskningsprojekt EU:s konstitutionella utveckling.