EU-skeptikernas frammarsch – Valet till Europaparlamentet 2014

Författare: Berg Linda, Blomgren Magnus, Lewander Jakob

2014 års val till Europaparlamentet ägde rum efter flera år av kraftig åtstramnings­politik, omfattande räddnings­paket och ökande politiskt motstånd mot europeisk integration. Europa­parlamentets stärkta roll i och med Lissabon­fördraget skapade förväntningar på ett ökat intresse, ökad medial bevakning och ökat val­deltagande.

Samtidigt konfronterades EU:s regerings­chefer av parti­grupperna i parlamentet i och med att dessa lanserade egna kandidater till ordförande­posten i Europeiska kommissionen.

I den här publikationen granskar Magnus Blomgren det samlade val­resultatets betydelse för Europa­parlamentets politiska samman­sättning samt vilka implikationer det får för arbetet under inne­varande mandat­period. Linda Berg analyserar det svenska val­resultatet och hur det kan förstås inom ramarna för det svenska ”supervalåret” och ur perspektivet ”andra rangens val” samt olika väljar­gruppers partival.

Publikationen ingår i Sieps forskningsprojekt EU:s politiska system.