Scrutiny in Challenging Times - National Parliaments in the Eurozone Crisis

Författare: Auel Katrin, Höing Oliver

Nationella parlament anses ha förlorat makt som en följd av europeisk integration. Hur har då den snabba utvecklingen under eurokrisen påverkat de nationella parlamenten?

I den här publikationen presenterar statsvetarna Katrin Auel och Oliver Höing sin gemensamma analys av hur de nationella parlamenten i EU har agerat under eurokrisen.

Deras granskning visar bland annat hur gradskillnader i parlamentens aktivitet och agerande har förstärkts under senare år.

Publikationen ingår i Sieps forskningsprojekt EU:s konstitutionella utveckling.