Could it be Brexpulsion rather than Brexit?

Författare: Begg Iain

Vägen mot en om­röstning om Stor­britanniens vara eller icke vara i EU kantas av tre dilemman: för det första vill man ha ”mindre EU” i en tid när fler­talet medlems­stater vill ha ”mer EU”; för det andra kan mot­ståndet mot en för­djupning hindra övriga länder från att gå vidare med reformer som anses nöd­vändiga för att få EU och euro­zonen att fungera mer effektivt; och för det tredje kan britternas krav leda till att även andra medlems­stater lyfter liknande anspråk i frågor där de önskar se en förändring.

Författaren till den här Europa­politiska analysen varnar för att Stor­britanniens krav, om de upplevs som för långt­gående, kan få övriga EU-­länder att dra slutsatsen att EU blir bättre utan britterna. Om­röstningen om britternas EU-­medlemskap är med andra ord inte en fråga enbart för den brittiska befolkningen.

Publikationen är på engelska och är en del av Sieps forskningsprojekt EU:s politiska system.