Europe's pivotal peace projects: Ethnic separation and European integration

Författare: Tesser Lynn M.

EU:s utvidgning till Central- och Östeuropa väcker minnen från det förflutna. En nu bortglömd men tidig europeisk stabilitetsstrategi handlade om att skapa homogena nationer, vilket medförde stora förflyttningar av etniska minoriteter.

Men när integration blev ledordet för den europeiska stabilitets­politiken lades den tidigare separationspolitiken i malpåse och glömdes bort. Även när etnisk rensning senare åter kom att användas som politisk strategi i flera Balkanländer.

I den här analysen beskriver Lynn M. Tesser hur europeisk integration kan öka rädslan för nya strävanden efter återförening.  EU: s utvidgning skapar nya möjligheter för minoriteter, men också för nationalister som fruktar minoriteternas återkomst och krav. Frågan om integration och minoriteter är dessvärre särskilt aktuell i dagens EU, när etnicitet och nationalism finns på dagordningen i flera medlemsländer.

Publikationen är på engelska och ingår i Sieps forskningsprojekt Interna och externa dimensioner av asyl och invandring.